Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě


2. ročník varhanního festivalu

27. 6. - 1. 8. 2021

Přijďte si poslechnout královský nástroj v prostorách bájného Vyšehradu! Program festivalu nabízí recitály špičkových českých i zahraničních interpretů, koncerty studentů, program pro děti a prohlídky varhan. 

Těšíme se na Vás!


Festival se bude konat v souladu s aktuálními hygienickými předpisy vlády. Kapacita koncertů je omezená.

Rezervace vstupenek je možná na adrese varhannivysehrad@gmail.com.


Na základě mimořádných opatření je nutné se před vstupem na koncert prokázat jednou z těchto možností (neplatí pro děti do 6 let):

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice. Od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka.

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test nastanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.