Gereon Krahforst

25.07.2021

Varhanní recitál německého interpreta Gereona Krahforsta

19:00, neděle 25. 7. 2021
Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Vstupné 100/150 Kč, v prodeji pouze na místě


PROGRAM

• Marcel Dupré – Preludium a fuga As dur op. 36/2

• Johann Sebastian Bach – II. Largo ma non tanto (Double Concerto pro dvoje housle a orchestr BWV 1043)

• Samuel Sebastian Wesley – Choral Song a Fuga

• Siegfrid Karg-Elert – Evening harmonies z cyklu "Three impressions" op. 72

• Jeanne Demessieux – Repons pour le temps de Páques

• Georg Friedrich Händel – Aria "Maine Seele hört im Sehen" SWV 207

• Improvizace – Fantazie a fuga ve stylu Franze Liszta


Po koncertě prohlídka varhan pro zájemce

GEREON KRAHFORST (Německo)

Gereon Krahforst se narodil do umělecky založené rodiny v německém Bonnu v roce 1973. Po ukončení střední školy v roce 1990 studoval deset let kompozici, muzikologii, církevní hudbu, klavír a varhany v Kolíně nad Rýnem a ve Frankfurtu. Jeho učiteli varhan byli Markus Karas a John Birley, následovala studia u Clemensena Ganzena a Daniela Rotha. Absolvoval mistrovksé kurzy u Marie-Claire Alain, Jona Laukvika, Petra Ebena, Wolfganga Seifena, Tomasze Adama Nowaka, Guy Boveta a Franze Lehrndorfera. Krahforst zastával řadu významných pozic jako varhaník a ředitel hudby, zpočátku v Bonnu (Kreuzbergkirche), následně v Moenchengladbach (bazilika Minster), Minden (katedrála) a Paderborn (katedrála). V roce 2004 nastoupil jako profesor varhan a improvizace na Hannoverskou univerzitu hudby a tance. 
V letech 2012 až 2014 byl držitelem vysoce selektivního víza O-1B pro umělce, kteří prokazovali své výjimečné schopnosti, a zároveň působil jako varhaník a zástupce hudebního ředitele v katedrální bazilice v Saint Louis, Missouri (USA). V roce 2014 se vrátil do vlasti a nastoupil na pozici ředitele hudby v kostele sv. Lutwina v Mettlachu (Sársko), kde měl na starosti šest sborů.
V dubnu 2015 byl povolán, aby se ujal své současné pozice opatského varhaníka a také uměleckého ředitele mezinárodního varhanního koncertního cyklu ve slavném opatství Maria Laach z 12. století, jedné z nejvýznamnějších evropských památek čisté románské architektury. Dále je uměleckým vedoucím série varhanních koncertů v St. Sebastian, Boppard a v klášterním kostele St. Leodegar v Niederehe (Eifel). Od roku 2017 pracuje také pro mezinárodní varhanní týdny ve spolkové zemi Porýní-Falc, kde působí v kanceláři ministerstva kultury, školství a výzkumu v Mohuči.
Jako skladatel napsal Krahforst řadu děl pro klavír, varhany, sólový zpěv, sbor, smyčcový kvartet nebo orchestr. Jeho skladby se nacházejí v katalozích amerických, německých a nizozemských vydavatelů. Nedávno složil svoji Symfonii pro varhany na zakázku od Metropolitní kapituly arcidiecéze ve Freiburgu. 
Jeho rozsáhlý varhanní repertoár zahrnuje kompletní varhanní díla Scheidta, Pachelbela, Muffata, Couperina, Bruhnse, Buxtehuda, Bacha, Mendelssohna, Schumanna, Brahmse, Francka a Duruflého, stejně jako jedinečná varhanní díla skladatelů z různých epoch a zemí. Na svém kontě má řadu mezinárodních cen za kompozici, klavír a varhany. Objevil se v mnoha katedrálách, kostelech a koncertních sálech téměř ve všech evropských zemích, Jižní Koreji, Japonsku, Spojených státech a Kanadě. Tyto aktivity jsou doplněny jeho CD nahrávkami a rozhlasovými koncerty.

www.gereonkrahforst.org