Koncert studentů HAMU

14.07.2021

19:00, středa 14. 7. 2021
Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
Vstup zdarma


PROGRAM

• Felix Mendelssohn-Bartholdy – Preludium a fuga c moll, op. 37

• Louis Vierne – Berceuse z cyklu "24 Pieces in Style Libre"

• Jehan Alain – Litanie

• Charles-Marie Widor – Symfonie č. 5 f moll: I. Allegro Vivace

• Josef Rheinberger – Sonáta č. 4 a moll: I. věta

• Hendrik Andriessen – Sonata da Chiesa

• Alexandre Guilmant – Sonáta č. 6 h moll, op. 86: II. Meditation,  I. Allegro con fuoco

Tetiana Tishchenko (ze třídy odb. as. Pavla Černého, 1. ročník)

Tetiana Tishchenko (Tiščenko) začala studovat hru na varhany v rodném městě Užhorodu (Ukrajina) jako volitelný předmět v rámci studia hry na klavír na Užhorodské statní vyšší odborné hudební škole u Zasloužilé umělkyně Ukrajiny Natálii Výsič. V letech 2017-2020 studovala hru na varhany na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Jana Kalfuse. V součastnosti je studentkou Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze ve varhanní třídě odb. as. Pavla Černého. Pravidelně učinkuje na Mezinárodním varhanním festivalu v Užhorodu, získala hlavní cenu na regionalní hudební soutěži "Grand Prix of the Carpathians" (2009). Během studia na konzervatoři vystoupila na varhanních přehlídkách v Teplicích, Broumově, Vambeřicích, Ratiboři (Polsko), a také na festivalech Chebské varhanní léto (2019), Varhanní léto na Petrově (2020). V roce 2019 získala 2. cenu na Brněnské varhanní soutěži konzervatoří České republiky. Koncertně vystoupila v řadě měst Česka, Ukrajiny a Polska. Pedagogicky působí na ZUŠ v Praze a Příbramí. Jako varhanice pravidelně hraje v kostele sv. Gotharda v Praze.

Alfred Habermann (ze třídy prof. Jaroslava Tůmy, 2. ročník)

Alfred Habermann je studentem Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze ve varhanní třídě prof. Jaroslava Tůmy. Současně s tím se věnuje hře na cembalo u MgA. Edity Keglerové na Pražské konzervatoři. Tomu předcházelo studium v letech 2013-2019 u prof. Josefa Popelky na varhanním oddělení Pražské konzervatoře, kde se zároveň věnoval i hře na klavír pod vedením MgA. Jany Macharáčkové. Před přijetím na Pražskou konzervatoř nejprve studoval soukromě klavír u J. Honové a poté docházel do ZUŠ Jihlava, kde se věnoval hře na varhany u Lubomíra Šrubaře. Zúčastnil se mistrovských kurzů ve Španělsku, Francii, Německu či Holandsku. Vystoupil např. na Mezinárodním varhanním festivalu v Užhorodě, Vambeřicích, Terezíně nebo na Orlicko-Kladském varhanním festivalu. Pro Český rozhlas natočil skladby barokních skladatelů J. C. F. Fischera a J. P. Sweelincka. Jako varhaník působí ve dvou kostelech v pražské farnosti Žižkov, pravidelně hraje také v Lukách nad Jihlavou a ve Vysokých Studnicích, odkud pochází. Zároveň také pedagogicky působí na ZUŠ Jana Hanuše na Praze 6.

Lukáš Dvořák (ze třídy odb. as. Pavla Černého, 2. ročník)

Lukáš Dvořák je absolventem Pražské konzervatoře v oboru Varhany, které vystudoval u Jana Kalfuse. V současné době pokračuje ve studiu varhan na Akademii múzických umění v Praze ve třídě Pavla Černého a zároveň započal studium dirigování na Pražské konzervatoři. V minulosti se několikrát zúčastnil přehlídek nejlepších studentů konzervatoří (Brno, Kroměříž, Praha). Pravidelně si též doplňuje vzdělání v zahraničí (Nizozemsko, Španělsko, Francie, Německo). V roce 2018 absolvoval varhanní stáž v americkém Church of the Resurrection (New York), kde se věnoval doprovodu liturgie. Při této příležitosti absolvoval též individuální varhanní kurz v newyorské Cathedral of St. John the Divine pod vedením titulárního varhaníka Kent Tritla, varhaníka Newyorské filharmonie. V loňském roce spolu s orchestrem Hudby hradní stráže a Policie České republiky doprovázel jako hlavní varhaník národní pouť ke sv. Anežce v Římě a Vatikánu za účasti tisíců poutníků. Pravidelně též spolupracuje s tělesy jako např. Symfonický orchestr Prahy 8, Smyčcový orchestr Pražské konzervatoře či sbory Collegium hortense a Canticorum iubilo. Od svých osmnácti let působí jako II. varhaník při Královské kolegiátní kapitule na pražském Vyšehradě a u sv. Mikuláše v Humpolci.

Michaela Beránková (ze třídy odb. as. Pavla Černého, 3. ročník)

Od šesti let navštěvovala ZUŠ Vrchlabí v oboru klavír pod vedením Radka Hanuše, u kterého později pokračovala na varhany. V roce 2013 zahájila studium hry na varhany na Konzervatoři Pardubice ve třídě Václava Uhlíře a vedlejší obor (hru na klavír) ve třídě PeadDr. Marie Wiesnerové. Studium ukončila v roce 2018, mezitím také absolvovala gymnázium. Za dobu studia odehrála mnoho koncertů na půdě školy i mimo ni, především sólově, ale i v komorním obsazení. Působila v několika souborech jako hráčka na klávesové nástroje - Big Band Vrchlabí, Mike Oldfiled projekt a další. Na jaře 2017 nahrávala pro Český rozhlas v rámci projektu, který prezentoval mladé varhaníky z konzervatoří ČR. Nyní je posluchačkou třetího ročníku oboru Varhany u Mgr. Pavla Černého na Akademii múzických umění v Praze. Věnuje se aktivitám v oblasti hudebního pořadatelství, organizuje například festival Varhanní Vyšehrad.